BỔ SUNG MINH CHỨNG XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC KỲ 2 NĂM 2019-2020

Phòng CTSV thông báo các bạn đủ điều kiện xét học bổng Khuyến khích theo quy định của nhà trường thì nộp bổ sung minh chứng (nếu có), chi tiết xem thông báo đính kèm.

Download (PDF, 541KB)

GVK!