Trang chủ Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

  7 CTĐT đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

  7 CTĐT đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

  Chiều ngày 24/04/2019, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận đạt chuẩn kiểm định...
  Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần HK1/2018-2019

  Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần...

  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách khoa thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên...
  Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu & chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo CLC

  Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu & chuẩn...

  Sáng ngày 17 tháng 07 năm 2018, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tổ chức Hội thảo lấy ý...