Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II...

Phòng Công tác sinh viên kính gửi Khoa danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học...

Hot: Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho Sinh viên có gia...

Hot: Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng COVID (số lượng 1000 suất và...

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA K36

Hiện nay nhà trường cho gia hạn thời gian làm luận văn Thạc sĩ khóa K36 do ảnh huưởng của dịch bệnh. Các Học...

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét – cấp học bổng khuyến học...

Khoa Xây dựng Cầu đường tiếp tục nhận hồ sơ xét xét - cấp học bổng khuyến học năm học 2020-2021 (đợt 2, trao dịp...

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 KỲ 1 NĂM 2020-2021

Nhà trường thông báo đóng học phí đợt 2 học kỳ 1 năm 2020-2021. Chi tiết các em đọc kỹ nội dung thông báo...

BỔ SUNG MINH CHỨNG XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC KỲ 2 NĂM 2019-2020

Phòng CTSV thông báo các bạn đủ điều kiện xét học bổng Khuyến khích theo quy định của nhà trường thì nộp bổ sung...

Danh sách khen thưởng, học bổng khuyến học trao trong Lễ đón tân Sinh...

Khoa thông báo Danh sách khen thưởng năm học 2019-2020, Thủ khoa và Danh sách học bổng khuyến học dịp Lễ đón tân Sinh...

Kế hoạch phát học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh...

KẾ HOẠCH PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CHO SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ, SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID, THIÊN TAI...

TB NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XH, HỔ TRỢ...

Nhà trường thông báo nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hổ trợ học tập theo file đính...