Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1...

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1 (đợt 1) năm học 2018-2019 như sau: Theo VPK

Danh sách Giảng viên tại các hội đồng và lịch bảo vệ ĐATN –...

Giáo vụ khoa thông báo danh sách các hội đồng bảo vệ và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1/2018-2019...

Thông báo giáo vụ về Phân chuyên ngành Cầu – Đường khóa 2015

Giáo vụ khoa gửi thông báo về việc phân chia chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố và chuyên ngành Cầu hầm đối...

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực...

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực tập Tốt nghiệp (khóa 2014) ngày 12/11/2018 như sau: 1/ Thực...

Thông báo và kết quả nhận hồ sơ, xét học bổng khuyến học của...

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo Nhận hồ sơ xét cấp học bổng khuyến học như sau: 1/ Số lượng: 7-10 suất mỗi...

Thông báo Lịch sinh hoạt Giảng viên chủ nhiệm HK1/2018-2019

Phòng đào tạo Thông báo Lịch sinh hoạt Giảng viên chủ nhiệm HK1/2018-2019 như sau: Theo văn phòng khoa
Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần HK1/2018-2019

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách khoa thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên...

Thông báo danh sách Sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK2/2017-2018

Trường Đại học Bách khoa thông báo danh sách Sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK2/2017-2018 như sau: 1/ Hệ chất lượng...

Thông báo cấp các loại văn bản xác nhận cho Sinh viên, Học viên

Trưởng Đại học Bách khoa thông báo cấp các loại văn bản xác nhận cho Sinh viên, Học viên như văn bản đính kèm...