Thông báo đăng ký tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo Sĩ quan...

Thông báo đăng ký tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2020 (ngành KTXD CTGT 3 chỉ tiêu): Form...

Danh sách hỗ trợ học phí do dịch bệnh Covid 19 đợt I

Các bạn SV thuộc diện xét hổ trợ học phí xem thông tin nội dung email và danh sách bên dưới nhé. Thông báo từ...
Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố năm 2019 (đợt 2)

Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố năm...

Ngày 14/4/2020, UBND thành phố đã có Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố...

Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm...

Trường Đại học Bách khoa có thông báo giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020. Nội...

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM 19-20

BCS các lớp triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm 2019-2020 đúng kế hoạch theo nội dung thông từ...

THÔNG BÁO TẠM HOÃN THI NLTA CHO SV NGÀY 22/3/2020

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trường ĐHNN thông báo về việc tạm hoãn thi NLTA dành cho SV của...

THÔNG BÁO NỘP BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1 NĂM 2020

Nhà trường Thông báo cho Sinh viên nộp BHYT đợt 1 năm 2020 theo file đính kèm. Các bạn SV lưu ý thời gian...