T/B: BCN Khoa và GVK làm việc với SV lớp 16X3CLC về đăng ký...

GVK Thông báo đến tất cả các SV khóa 16X3CLC nội dung như sau: Hiện nay danh sách đăng ký phân ngành CẦU - ĐƯỜNG ...

BCN Khoa và GVK gặp SV Khóa 16 (16X3A, 16X3B)- đăng ký phân ngành...

Thông báo đến tất cả các SV khóa 16 ngành KTXDCTGT BCN Khoa và GVK sẽ tổ chức buổi gặp tất cả các SV khóa 16...

TB xét HB học vượt và nộp minh chứng xét, cấp HB KKHT HK...

GVK thông báo đến các lớp sinh viên về việc nộp đơn xet HB đối với SV học vượt và minh chứng để phục...

T/b: Lấy ý kiến SV về mức độ đáp ứng của Chương trình và...

GVK thông báo đến các Toàn thể sinh viên năm 2, 3, 4 (khóa tuyển sinh năm 2016, 2017, 2018). Nội dung chi tiết theo file...

Đăng ký tham gia NCKH sinh viên 2019-2020

Khoa Xây dựng Cầu đường xin thông báo đăng ký tham gia NCKH sinh viên 2019-2020 Hội nghị sinh viên NCKH của trường năm 2019-2019...

Thông báo liên quan đến đợt làm ĐATN HK1/2019-2020

Giáo vụ khoa gửi đến sinh viên làm đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1/2019-2020 các thông báo sau (cả ngành KTXD CTGT...

Kế hoạch triển khai luận văn thạc sĩ khoá K36

Thông báo! Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo kế hoạch triển khai luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng dành cho khóa...

Sửa đổi quy định “Liêm chính học thuật” trường Đại học Bách Khoa năm...

Nội dung sửa đổi quy định "Liêm chính học thuật" trường Đại học Bách Khoa năm 2019: Ban chủ nhiệm khoa