Kế hoạch phát học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, thiên tai ở các tỉnh miền Trung.

Kế hoạch phát học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh...

KẾ HOẠCH PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CHO SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ, SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID, THIÊN TAI...

TB NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XH, HỔ TRỢ...

Nhà trường thông báo nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hổ trợ học tập theo file đính...

TỔNG HỢP CÁC TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG PHỤC VỤ HỌC TẬP, SINH HOẠT...

STT Tên trang thông tin Đường dẫn Ghi chú 1 Trường Đại học Bách khoa http://www.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK 2 Facebook trường ĐHBK https://www.facebook.com/bachkhoaDUT Trường ĐHBK 3 Hệ thống thông tin sinh viên ĐHBK http://sv.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK 4 Hệ thống đăng ký...

KẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM 19-20

Nhà trường thông báo kế hoạch trao bằng TN đợt cuối Học kỳ 2 năm 19-20 theo file đính kèm. GVK!

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỔ TRỢ DO DỊCH BỆNH COVID-19 TỪ CÔNG ĐOÀN...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Công đoàn trường Đại học Bách Khoa quyết định hổ trợ các bạn sinh viên...

Thông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo các nội dung liên quan đến thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học...

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu – Hầm HK 1 2020-2021

Bộ môn Cầu - Hầm thông báo danh phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - Hầm, học kỳ 1...

Tiếp nhận thông tin Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có...

Khoa xây dựng Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt đăng ký thông tin để Khoa có...
Quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ án môn học và ĐATN (Bộ môn Cầu - Hầm)

Quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ án môn...

Mẫu khung bản vẽ, bìa bản vẽ, thuyết minh sinh viên xem tại đường dẫn bên dưới: https://dutudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phnam_dut_udn_vn/EnxccXNlZeNIiJeaXsvLqaQB_RpySmQurBmhpNrNpNy74w?e=Q9AeSx