Thông báo số 1 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2019

Thông báo số 1 Hội đồng giải thưởng Loa Thành (cuộc thi dành đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng...

Cập nhật thông tin, thông báo cho sinh viên năm 2019

Khoa Xây dựng Cầu đường liên tục cập nhật thông tin, thông báo cho sinh viên năm 2019: 14/08/2019: Thông báo quy định mới về...

Thông báo của trường ĐHBK về nộp hồ sơ miễn, giảm học phí,...

Thông báo của trường ĐHBK về nộp hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập...

Thông báo về thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (HK2/2018-2019)

Giáo vụ khoa thông báo 1 số nội dung liên quan đến ĐATN khóa 2014 và khóa trước như sau: Thông báo kế hoạch...

Thông báo đăng ký Thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 năm...

Khoa thông báo đến toàn thể Sinh viên Thông báo của Phòng Công tác sinh viên về việc đăng ký ôn thi Olympic cơ...

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1...

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1 (đợt 1) năm học 2018-2019 như sau: Theo VPK

Danh sách Giảng viên tại các hội đồng và lịch bảo vệ ĐATN –...

Giáo vụ khoa thông báo danh sách các hội đồng bảo vệ và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1/2018-2019...

Thông báo giáo vụ về Phân chuyên ngành Cầu – Đường khóa 2015

Giáo vụ khoa gửi thông báo về việc phân chia chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố và chuyên ngành Cầu hầm đối...

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực...

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực tập Tốt nghiệp (khóa 2014) ngày 12/11/2018 như sau: 1/ Thực...

Thông báo và kết quả nhận hồ sơ, xét học bổng khuyến học của...

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo Nhận hồ sơ xét cấp học bổng khuyến học như sau: 1/ Số lượng: 7-10 suất mỗi...