DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 2 NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ gửi danh sách SV được công nhận Tốt nghiệp trong HKy 2 năm 2019-2020. Đề nghị các bạn SV kiểm tra và...

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN – NỘP GẤP ĐỂ XÉT...

Nội dung thông báo từ nhà trường: Đề nghị các lớp sinh viên trễ tiến độ nộp gấp phiếu đánh giá điểm rèn luyện...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TT CÔNG NHÂN DO XUNG ĐỘT THỜI KHÓA BIỂU

Khoa XDCĐ thông báo cho các bạn SV khóa 16, 17, 18. Hiện nay một số bạn không đăng ký được TTCN do xung đột...

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2020-2021

Nhà trường Thông báo kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021 chi tiết theo file đính kèm. Trân trọng! GVK.  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP HÈ NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ thông báo kế hoạch triển khai TT Nhận thức Học kỳ hè, nội dung, thời gian, địa điểm chi tiết xem file...

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐATN ĐỢT THÁNG 6-2020

GVK thông báo đến các SV danh sách HĐ chấm ĐA TN đợt tháng 6 năm 2020 theo file đính kèm. Thời gian bảo vệ:...

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021

Khoa gửi thông báo lịch đăng ký học kỳ 1 năm 2020-2021 (TB từ phòng ĐT), SV các khóa theo dõi và đăng ký...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT THỰC TẬP (TỐT NGHIỆP, CÔNG NHÂN, NHẬN THỨC)

Khoa thông báo đến toàn thể các SV tham gia các đợt thực tập trong HK 2 năm 2019-2020 với các nội dung sau: -...

Thực hiện các công việc liên quan xét Công nhận TN đợt cuối HK2/2019-2020

Nhà trường Thông báo: Các SV chuẩn bị bảo vệ ĐATN và xét Công nhận TN thực hiện các yêu cấu theo nội dung...