Thông báo về việc đăng ký thông tin viết vào bằng tốt nghiệp

Thông báo đối với sinh viện học theo hệ Niên chế và học theo hệ Vừa học vừa làm: Trong đợt tốt nghiệp sắp tới,...

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên có khả năng: 1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các...

Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Kính gửi anh chị em sinh viên chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 Kế hoạch thực hiện...
Thông báo xét học bổng Lawrence S.Ting 2018

Thông báo xét học bổng Lawrence S.Ting 2018

Gửi sinh viên Thông báo của phòng Công tác Sinh viên về việc xét học bổng Lawrence S.Ting 2018. Nội dung chi tiết như sau: Theo...

Lịch thi lần 1-2 học kỳ 1_2013-2014 lớp 33X3

Lịch thi lần 1-2 học kỳ 1_2013-2014 lớp 33X3

Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2009-2014 và chính...

THÔNG BÁO V/V  TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2009-2014 VÀ CHÍNH QUY LIÊN THÔNG KHÓA 2012-2014 ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN...

Quy định và biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp

Gửi Sinh viên quy định và các biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp (quy định tháng 3 năm 2017).

Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 26 năm 2014

Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào 27/4/2014. Sinh viên đăng ký tham gia tại văn...

Danh sách Sinh viên K2012 bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại các Hội...

Bộ môn đường thông báo danh sách Sinh viên bảo vệ ĐATN ại các Hội đồng trong học kỳ 2/2016-2017 chuyên ngành Đường như...