Thông báo học bổng tài trợ của các doanh nghiệp dành cho sinh viên...

Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/09/2015. (Nội dung chi tiết...

Chương trình học bổng tài trợ của Tập đoàn Tokai Kogyo năm 2015

Thông báo về việc xét, cấp học bổng của Tập đoàn Tokai Kogyo năm 2015

Học bổng AMA dành cho sinh viên

Học bổng AMA dành cho sinh viên bao gồm học bổng tài năng và học bổng hiếu học, số lượng 3 suất học bổng...

Chia sẻ kinh nghiệm làm hồ sơ và phỏng vấn học bổng Thạc sỹ...

Chương trình học bổng Fulbright sẽ tổ chức một buổi giới thiệu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về học bổng niên khoá...

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Chương trình học bổng do Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) thành lập và phối hợp cùng với ĐHĐN triển khai xét, cấp học...

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017 như sau:   - Số lượng học bổng 09 suất, trong đó 05 suất dành cho sinh...

Dự tuyển học bổng Hessen 2015

Thông báo: Về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2014-2015.

Các chương trình học bổng/tài trợ của VEF cho năm 2015 và 2016

VEF là một cơ quan độc lập thuộc Chính phủ Hoa Kỳ với sứ mệnh xây dựng mối quan hệ song phương giữa Hoa...
Thông báo xét học bổng Lawrence S.Ting 2018

Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2018

  Điều kiện tham gia: • Là công dân Việt Nam • Sinh viên đang theo học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật và công...