Thông báo học bổng Lawrence S.Ting

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017 như sau:   - Số lượng học bổng 09 suất, trong đó 05 suất dành cho sinh...

Thông tin về học bổng Summer School tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản dành...

Phòng KHCN&HTQT vừa nhận được thông tin về học bổng Summer school tại Đại học Nagaoka như sau: Chương trình Nagaoka Summer School for Young...

THÔNG BÁOHỌC BỔNG HESSEN CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Phòng Công tác Sinh viên có nhận được công văn của Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên xét trao học...

Thông báo học bổng GE Foundation Scholar Leaders

Phòng Công tác Sinh viên thông báo chương trình học bổng thường niên do quỹ GE thành lập được triển khai lần thứ 10 tại...

Seminar tổng quan về kết cấu chôn rác thải phóng xạ – vai trò...

Sáng nay dưới sự chủ trì của Khoa Xây dựng cầu đường, tại phòng họp trường Đại học Bách khoa đã diễn ra báo...

Thông báo Học bổng Thạc sỹ (Master) toàn phần cho sinh viên

Phòng KHCN và HTQT vừa nhận được thông tin từ Văn phòng Đại diện Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật bản) về việc Đại...

Thông báo xét cấp học bổng Tokai Kogyo 2016

Phòng Công tác Sinh viên triển khai chương trình học bổng của Tập đoàn Tokai Kogyo năm 2016, như sau: - Số lượng: 10 suất -...

THÔNG BÁO XÉT CẤP HỌC BỔNG KF-SAMSUNG 2015

Thông báo về việc triển khai chương trình học bổng KF-Samsung năm 2015: - Số lượng: 09 suất - Giá trị: 200USD/1 suất Nội dung chi tiết...

Thông báo học bổng của hiệp hội JBAV

Thông báo học bổng của hiệp hội JBAV. Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo xét chọn học bổng Penguin 2015

Phòng Công tác sinh viên nhận được thông báo triển khai chương trình học bổng Penguin cho sinh viên từ năm thứ 2 đến...