Công ty TNHH Tư vấn Năng lượng VATEC tuyển dụng 10 kỹ sư Xây...

Công ty TNHH Tư vấn Năng lượng VATEC tuyển dụng 10 kỹ sư làm việc tại các tỉnh/TP Khánh Hòa, Đà Nẵng,...

Thông tin tuyển dụng công ty kiểm toán AVN

Vị trí: 05 Kỹ Sư các chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường 1. Mô tả công việc: 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ NÔNG...

Vị trí: (1-2 người) - Kỹ sư xây dựng Cầu đường (chuyên ngành đường, ưu tiên các sinh viên làm đồ án tốt...

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội việc làm – KH To chuc Ngay hoi...

Các bạn SV tham gia Ngày hội việc làm xem nội dung file đính kèm GVK.