Thông báo cho phép SV 2017 chuyển ngành

Trích thông báo của Trường Đại học Bách khoa về Xét chuyển ngành (chuyển sang: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng...

Thông tin tuyển sinh 2017 – Khoa Xây dựng Cầu đường – Trường đại...

Ngành:  Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng BCN Khoa XDCĐ

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa năm 2016

Ngày 14/8/2016, Đại học Đà Nẵng đã công bố Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016. Theo đó trường Đại...

Thông tin nhập học tân sinh viên khóa 2016

Trường Đại học Bách Khoa thông báo kế hoạch nhập học của sinh viên khóa 2016, các công việc sinh viên cần thực hiện...

Cập nhật thông tin tuyển sinh Khoa Xây dựng Cầu đường 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG www.cauduongbkdn.dut.udn.vn TUYỂN SINH 2016 1. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (XÂY DỰNG CẦU...

Thông tin tuyển sinh năm 2016 Khoa Xây dựng Cầu đường

Dựa trên Thông báo số 1018/ĐHBK-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Bách khoa 1. Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công...

Thông tin tuyển sinh cao học tại Đại học Nha Trang

Thông tin tuyển sinh Sau đại học ở Nha Trang, chi tiết xem ở file đính kèm.

Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 2015 (Vật liệu và cấu...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Công nhệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng...

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 31

Thông báo tuyển sinh cao học khóa K31.