Chương trình gặp gỡ Tân sinh viên khóa 2019 của khoa Xây Dựng Cầu Đường 31/08/2019