Danh sách sinh viên nợ học phí tính đến 11h ngày 24-09-2018

Theo danh sách nợ học phí tính đến 11h ngày 24-09-2018 do phòng Kế hoạch – tài chính gửi, các bạn sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vui lòng nộp học phí về phòng Kế hoạch – tài chính theo yêu cầu.

Download (XLSX, 114KB)