Danh sách trúng tuyển vào các CTĐT Đại học của Khoa Xây dựng Cầu đường năm 2019

Download (PDF, 290KB)

Xem thêm:

Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa năm 2019

Hướng dẫn nhập học khóa 2019

Nguồn: Trích từ website trường Đại học Bách khoa