Hội thảo chuyên đề: Vai trò của BIM trong quản lý dự án xây dựng

Hội thảo chuyên đề: Vai trò của BIM trong quản lý dự án xây dựng

Thời gian: 7h30, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Phòng hội thảo khu E, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 54, Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Theo Ban tổ chức