Hot: Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng COVID (số lượng 1000 suất và các hỗ trợ khác)

Hot: Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng COVID (số lượng 1000 suất và các hỗ trợ khác) 🔥🔥🔥

Thông báo và biểu mẫu như sau.

Download (PDF, 423KB)

Download (DOCX, 19KB)

Hồ sơ nộp cô Huyền – Tổ 1 cửa trường Đại học Bách khoa.

Ban chủ nhiệm khoa