Kế hoạch Lễ trao bằng Tốt nghiệp đại học đợt cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông tin cho sinh viên về Lễ trao bằng Tốt nghiệp đại học đợt cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018 được đính kèm file bên dưới:

Download (PDF, 1.37MB)