LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN 2045

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng thông báo lấy ý kiến góp ý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Nội dung như sau:

Sau đây là toàn bộ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045:

Thuyết minh đồ án

Link file đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1dbRwlNWxap9N9tWyhMICW3L6o1c4dugz

Mọi ý kiến góp ý gửi về email: vqhxd@danang.gov.vn

Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng