Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên đại trà:

Download (PDF, 3.98MB)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên chất lượng cao:

Download (PDF, 4.14MB)

Ban chủ nhiệm khoa