KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH GVHD LÀM ĐATN KỲ 2 NĂM 19-20 (ĐÃ CẬP NHẬT)

Các bạn SV làm ĐATN kỳ 2 năm 19-20 lưu ý nội dung thông báo của nhà trường theo file đính kèm, để chủ động liên hệ với GVHD làm ĐATN theo đúng kế hoạch của trường.

Download (PDF, 287KB)

Kế hoạch làm ĐATN bắt đầu từ tuần sau (tuần 28), kế hoạch cụ thể của Khoa (xem file đính kèm bên dưới)

Download (DOCX, 20KB)

.

Danh sách GVHD theo file đính kèm bên dưới.

Download (PDF, 557KB)