Thông báo kế hoạch trao học bổng của Công ty cổ phần JESCO ASIA

Kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng của Công ty Cổ phần Jesco Asia (Nhật Bản) và Lễ trao học bổng của Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản), cụ thể như sau:
 • Thời gian: – 13h30, ngày 13/01/2020 (thứ Hai) – Lễ trao học bổng Công ty Cổ phần Jesco Asia;
  – 16h00 ngày 14/01/2020 (thứ Ba) – Lễ trao học bổng Tập đoàn Thép JFE;
 • Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Khu A, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn;
Rất mong các khoa thông báo cho sinh viên được nhận học bổng (danh sách đã gửi về cho các khoa) tham dự đầy đủ!
Trân trọng cảm ơn!
Chú ý:
 • Trang phục: Sinh viên nữ mặc áo dài, sinh viên nam mặc quần âu sẫm, sơ mi trắng;
 • Yêu cầu: Sinh viên phải có mặt sớm trước 30 phút vào lúc:
  – 13h00 tại Lễ trao học bổng Công ty Cổ phần Jesco Asia ngày 13/01/2020;
  – 15h30 tại Lễ trao học bổng Tập đoàn Thép JFE ngày 14/01/2020;
  để ổn định tổ chức, khi đi mang theo 02 ảnh 3×4 để nộp cho Ban tổ chức.
 • Danh sách SV nhận học bông đính kèm
 • Không có mô tả ảnh.