Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1 2018-2019

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1 (đợt 1) năm học 2018-2019 như sau:

Download (PDF, 516KB)

Theo VPK