THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021

Khoa gửi thông báo lịch đăng ký học kỳ 1 năm 2020-2021 (TB từ phòng ĐT), SV các khóa theo dõi và đăng ký đúng thời gian quy định theo file đính kèm.

Download (PDF, 337KB)

GVK.