Thông báo tuyển dụng của Cty CP Xi măng Sông Gianh 2019

Thông báo Tuyển Dụng Công ty Cô Phần Xi Măng Sông Gianh (2019) cho Kỹ sư trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng như sau:

Download (PDF, 350KB)

Ban chủ nhiệm khoa XDCĐ