Thông báo v/v lấy ý kiến SV về mức độ đáp ứng của Chương trình và hoạt động đào tạo

GVK thông báo đến các Toàn thể sinh viên năm 2, 3, 4 (khóa tuyển sinh năm 2016, 2017, 2018). Nội dung chi tiết theo file đính kèm:

Download (PDF, 495KB)

Theo Phòng KT&ĐBCLGD