Thông báo về thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 và các khóa trước

Giáo vụ khoa thông báo 1 số nội dung liên quan đến ĐATN khóa 2014 và khóa trước như sau:

1/Phân công hướng dẫn đồ án:

Download (PDF, 142KB)

Download (PDF, 316KB)

2/Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp như sau:

3/ Sinh viên khóa 2014 làm ĐATN Đường gặp cô Thi tại Văn phòng khoa để đăng ký nhóm trong ngày mai, thứ 3, ngày 19/2/2019. Những trường hợp không đăng ký nhóm thì Bộ môn Đường sẽ phân nhóm ngẫu nhiên.

Danh sách Sinh viên nhận đố án tốt nghiệp chuyên ngành đường như sau:

Đang cập nhật …

Theo Giáo vụ khoa