Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ Doanh nghiệp

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Bách khoa thông báo về việc cấp xét học bổng Doanh nghiệp như file đính kèm.

Download (PDF, 199KB)

Theo Giáo vụ khoa