Thông tin tuyển dụng kỹ sư VLXD tại Công ty Bêtông Dinco – năm 2019

Công ty Bêtông Dinco cần tuyển 03 kỹ sư Vật liệu Xây dựng làm việc tại Đà Nẵng. Thông tin chi tiết như sau:

Download (PDF, 695KB)

Ban chủ nhiệm khoa