Thư mời Hội thảo chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ BIM trong thiết kế, quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật Giao thông”

Trường Đại học Bách khoa và khoa Xây dựng Cầu đường phối hợp với Cộng đồng BIM Việt Nam (BIM Vietnam Community) tổ chức Hội thảo «Ứng dụng công nghệ BIM trong thiết kế, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật giao thông».

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu các kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ BIM trong thiết kế, qui hoạch hạ tầng kỹ thuật của các chuyên gia đến từ Cộng đồng BIM Việt Nam đến các giảng viên, sinh viên, học viên ngành Xây dựng; các nhà quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng, góp phần tăng cường hợp tác, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời:

Anh/Chị KS, Sinh viên, học viên Cao học, Thầy/Cô giáo hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nói chung và ngành Cầu đường nói riêng

đến tham dự Hội thảo.

Địa điểm:       Phòng Hội thảo khu E, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Thời gian:      08