Triển khai các đợt thực tập trong học kỳ 1/2019-2020

Triển khai các đợt thực tập trong học kỳ 1/2019-2020

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo triển khai các đợt thực tập trong học kỳ như sau (đang cập nhật…):

I/ THỰC TẬP CÔNG NHÂN 17X3, 17VLXD:

 1. Thông báo danh sách phân công thực tập công nhân chuyên ngành cầu và chuyên ngành đường (file đính kèm). Sinh viên chú ý các thời gian có liên quan như sau:
 • Thời gian thực tập: từ 04/11/2019 đến 29/11/2019
 • Thời gian phổ biến thực tập:
  • 17X3 tại phòng F102 lúc 8h ngày 04/11/2019
  • 17VLXD tại phòng H 202 lúc 8h ngày 04/11/2019
 • Sau khi nghe phổ biến Sinh viên liên hệ tổ chức nhóm, sau đó liên hệ với các GVHD để được hướng dẫn trực tiếp và đến nơi thực tập.

Download (PDF, 262KB)

Download (PDF, 142KB)

 1. (New) Bộ môn Đường ôtô và Đường thành phố thông báo sinh viên đăng ký địa điểm thực tập công nhân tại phòng G102, gặp thầy Lê Đức Châu (0905 919268) trong giờ làm việc các ngày 24,25/10/2019. Nếu sinh viên không đăng ký theo thời gian trên, Bộ môn sẽ thực hiện phân công ngẫu nhiên các địa điểm thực tập.
 2. Danh sách sinh viên thực tập (file đính kèm)
 3. Phân công thực tập (đang thực hiện): sinh viên liên hệ Lớp trưởng để đăng ký thực tập tại các đơn vị do thầy cô liên hệ địa điểm trước 20/10/2019. Trường hợp sinh viên không đăng ký khoa sẽ tự phân công.
 4. Thời gian thực tập: (xem lịch chi tiết trong đề cương)
 • Thời gian thực tập: từ 04/11/2019 đến 29/11/2019
 • Thời gian phổ biến thực tập:
  • 17X3 tại phòng F102 lúc 8h ngày 04/11/2019
  • 17VLXD tại phòng H 202 lúc 8h ngày 04/11/2019
 1. Các tài liệu đính kèm để sinh viên tham khảo: Danh sách sinh viên thực tập, phân công thực tập, mẫu đề cương, quyết định, công văn thực tập:

Download (PDF, 113KB)

Download (PDF, 135KB)

Download (PDF, 158KB)

Download (PDF, 154KB)

Giáo vụ khoa