Tuyển dụng: Công ty Công nghiệp Meiwa(Xây dựng cầu đường Minh Hòa) – SV năm tư KT XDCTGT

Công ty Công nghiệp Meiwa (Xây dựng cầu đường Minh Hòa) – Nhật Bản thông báo tuyển 5 Sinh viên năm thứ 4 ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Công ty sẽ hỗ trợ học phí và học tiếng Nhật, sau khi tốt nghiệp nhận vào làm việc tại Nhật Bản, ưu tiên sinh viên khá trờ lên, thời gian phỏng vấn ngày 12/8/2018.

Khoa sẽ nhận hồ sơ xét tuyển (Bản đăng ký tự viết, bản điểm) online đến 15/7/2018 qua email: khoaxdcd@dut.udn.vn hoặc ntcuong@dut.udn.vn

Nếu cần thông tin chi tiết hơn Sinh viên liên hệ Mr. Duyên 0914401711.

Ban chủ nhiệm khoa.