Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp ngành KTXD CTGT (Xây dựng cầu đường) năm 2021

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp ngành KTXD...

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn...
Thư mời nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo năm 2019

Thư mời nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp và chương...

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng Sinh viên...
Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần HK1/2018-2019

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách khoa thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên...

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về việc làm (CSV khóa 2015 tốt...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại...
Thư mời khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 về tình hình việc làm

Thư mời khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 về tình hình...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa! Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất...

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về Chương trình đào tạo (VLXD, khóa...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách...
Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu & chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo CLC

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu & chuẩn...

Sáng ngày 17 tháng 07 năm 2018, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tổ chức Hội thảo lấy ý...

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về SV tốt nghiệp và CTĐT ngành...

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng ngành Công...
Thư mời khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm về chương trình đào tạo năm 2019

Thư mời khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm về...

Chào Anh/Chị là Cựu sinh viên khóa 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa! Nhằm không...

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về SV tốt nghiệp và CTĐT ngành...

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng ngành Kỹ...