Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu & chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo CLC

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu & chuẩn...

Sáng ngày 17 tháng 07 năm 2018, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tổ chức Hội thảo lấy ý...

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về việc làm (CSV khóa 2015 tốt...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại...
Thư mời khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 về tình hình việc làm

Thư mời khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 về tình hình...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa! Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất...

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về Chương trình đào tạo (VLXD, khóa...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách...
Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần HK1/2018-2019

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về lớp học phần...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách khoa thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên...
Thông tin lễ đón nhận chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

Thông tin lễ đón nhận chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

Sau thời gian dài chuẩn bị tài liệu, nộp báo cáo tự đánh giá và tiến hành đánh giá chính thức; AUN-QA (Hội đồng...

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về Chương trình đào tạo (X3, khóa...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường -X3) của khoa Xây dựng Cầu...
Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về Chương trình đào tạo (KTXD CTGT - XDCĐ)-2021

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về Chương trình đào tạo (KTXD CTGT...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường) của khoa Xây...
Thư mời nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo năm 2019

Thư mời nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp và chương...

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng Sinh viên...

Thư mời khảo sát Cựu sinh viên về việc làm năm 2021 (CSV khóa...

Chào anh/chị là Cựu sinh viên Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) của khoa Xây dựng...