Chương trình học bổng Khuyến học Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Mục tiêu

Hỗ trợ một phần kinh phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập và rèn luyện; động viên khuyến khích sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động cộng đồng thuộc các chương trình đào tạo tại Khoa Xây dựng Cầu Đường.

Đối tượng

– Sinh viên đang theo học các ngành đào tạo tại Khoa Xây dựng Cầu đường (gồm có ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng)

– Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập và rèn luyện

– Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động cộng đồng

Yêu cầu đối với ứng viên

a) Đối với học bổng khuyến học sinh viên vượt khó trong học tập và rèn luyện, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo (sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận hộ nghèo theo quy định)

– Điểm trung bình chung các môn học từ 6,5 (thang 10) trở lên, xét kết quả năm học 2022-2023

b) Đối với học bổng khuyến học sinh viên có gia đình gặp biến cố trong năm, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau và được trình bày trong “Đơn đăng ký”

– Trong năm học, gia đình gặp biến cố, tai nạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người thân (bố, mẹ), ảnh hưởng đếnn nguồn thu nhập chính của gia đình

c) Đối với học bổng khuyến khích sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Điểm trung bình chung các môn học từ 7,0 (thang 10) trở lên, xét kết quả năm học 2022-2023

– Rèn luyện đạt loại tốt trở lên

– Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng (trình bày cụ thể trong “Đơn đăng ký”)

Phương thức, tiêu chí đánh giá

– Khoa XDCĐ đánh giá xét chọn ứng viên nhận học bổng thông qua Hội đồng xét học bổng

– Tiêu chí đánh giá xét chọn ứng viên:

                + Thành tích học tập, điểm trung bình chung các môn học

                + Hoàn cảnh gia đình, biến cố gặp phải của gia đình được trình bày trong đơn

                + Điểm rèn luyện

                + Hoạt động cộng đồng

Giá trị học bổng: 3.000.000¸ 5.000.000 VNĐ/suất

Trách nhiệm của sinh viên được nhận học bổng

– Tham dự lễ trao học bổng theo thông báo của Khoa XDCĐ với trang phục lịch sự, đúng giờ.

– Cung cấp đầy đủ bản cứng các loại giấy tờ, minh chứng hợp lệ (Sổ hộ nghèo, bảng điểm học tập, điểm rèn luyện và hoạt động cộng đồng) khi được yêu cầu.

Kế hoạch triển khai

– Thời gian nhận hồ sơ: đến 06/11/2023

– Thông báo kết quả: 15/11/2023

Hồ sơ đăng ký

– Đơn đăng ký Mau 1-XDCD-HB-DDK 

– Bảng điểm kết quả học tập, rèn luyện

– Sổ hộ nghèo (nếu có)

– Minh chứng hoạt động cộng đồng (nếu có)

Hình thức đăng ký : Đăng ký trực tuyến theo Link

Thông tin liên hệ: Phòng A316 Khu A, Trường Đại học Bách Khoa. ĐT: 02363.841297 hoặc 0913.021.434