Công ty TNHH Tư vấn Năng lượng VATEC tuyển dụng 10 kỹ sư Xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Năng lượng VATEC tuyển dụng 10 kỹ sư làm việc tại các tỉnh/TP Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP HCM, Bạc Liêu. Chi tiết xem thông báo sau: