Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến? Cần lưu ý những gì trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Cho em hỏi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến như thế nào? Thời gian đăng ký dự thi là khi nào? – Câu hỏi của bạn Giang (Bắc Ninh)

Mục lục bài viếtNội dung chính

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến?

Theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 07/04/2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Theo đó, các thí sinh dự thi có thể đăng ký dự thi thông qua 02 hình thức sau:

– Đăng ký dự thi trực tuyến;

– Đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Theo đó, đối với hình thức đăng ký dự thi trực tuyến, việc đăng ký được thực hiện tại trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn như sau:

(1) Trường hợp: Đăng nhập bằng tài khoản điểm tiếp nhận cung cấp để nhập phiếu ĐK

Bước 1: Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản mà điểm TNHS cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh: gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 2: Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký

Lưu ý:

+ Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

+ Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường)

(đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn)thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biêt mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn), sau đó nhấn chọn.

+ Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì có thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm Tỉnh(TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhân vào các ô để chọn Tỉnh(TP) hoặc trường THPT, sau đó nhấn Chọn.

Bước 3: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin phiếu đăng ký

(2) Trường hợp: Đăng nhập bằng dịch vụ công sau đó nhập phiếu ĐK

Bước 1: Nhấn nút Đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 2: Nếu đã có tài khoản dịch vụ công quốc gia thì thực hiện đăng nhập, nếu chưa có thì nhấn vào Đăng ký

Bước 3: Nhấn Thuê bao di động

Bước 4: Nhập các thông tin sau đó nhấn Đăng ký

Bước 5: Sau khi đăng nhập màn hình nhập PĐK hiển thị, thực hiện nhập các thông tin

Lưu ý:

+ Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi

chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

+ Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô.

Nếu thí sinh chưa biêt mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị.

Thí sinh nhấn vào các ô để chọn Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn), sau đó nhấn chọn.

+ Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì có thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm Tỉnh(TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhân vào các ô để chọn Tỉnh(TP) hoặc trường THPT, sau đó nhấn Chọn.

Bước 7: Nhấn nút Lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến? Thời gian đăng ký dự thi là khi nào?

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến? Cần lưu ý những gì trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023? (Hình từ Internet)

Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 là khi nào?

Căn cứ theo nội dung tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 được xác định như sau:

– Đối với thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023:

+ Từ ngày 26/4 đến hết ngày 30/4/2023: Đăng ký thử;

+ Từ ngày 4/5 đến hết 17 giờ ngày 13/5/2023: Chính thức thực hiện đăng ký trực tuyến

– Đối với thí sinh tự do: Từ ngày 4/5 đến hết 17 giờ ngày 13/5/2023: Đăng ký dự thi trực tiếp; các đơn vị nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống.

Cần lưu ý những gì trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Căn cứ Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023, đối với việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tuyến, thí sinh cần lưu ý một số nội dung sau.

– Về thông tin tài khoản: Tài khoản là số CCCD hoặc CMND của thí sinh, trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND thì sử dụng mã số định danh cá nhân; trường hợp thí sinh không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số Hộ chiếu để thay thế.

– Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh đăng ký dự thi nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với Đơn vị ĐKDT để cấp lại.

– Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như:

+ Thông tin đăng ký dự thi (trường hợp có sai sót, thời gian phản hồi chậm nhất là 19/5/2023);

+ Thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (trường hợp có sai sót, thời gian phản hồi chậm nhất là 06/6/2023);

+ Giấy báo dự thi;

+ Kết quả thi;

+ Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

– Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông,… đúng quy định.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Thi tốt nghiệp THPT 2023

Đặng Phan Thị Hương Trà

Theo https://thuvienphapluat.vn/