Kế hoạch kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành VLXD

Bộ môn Vật liệu Xây dựng Thông báo kế hoạch Lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành Vật liệu Xây dựng (file đính kèm)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

(Theo Trưởng BM VLXD)