Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023

Tổng hợp kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

1. Quyết định 1306 Ngày 04/4/2023 Của Đại học Đà Nẵng ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 2023

2. Quyết định 923 Ngày 30/3/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 2023.

————————————————————————

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Tổ truyền thông tuyển sinh Khoa XDCĐ