Quy chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và năm 2023, Quy chế tuyển sinh Đại học Đà Nẵng

Tổng hợp các văn bản có liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục đào tạo, Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Bách khoa

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 (Số: /BGDĐT-QLCL)

2. Quy chế tuyển sinh đại học của Đại học Đà Nẵng

3. Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

  • Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 Sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/03/2023 Sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

4. Thông báo mức lệ phí tuyển sinh trường Đại học Bách khoa:

Tổ truyền thông tuyển sinh khoa XDCĐ