Thông báo các nội dung liên quan đến sinh viên khóa mới 2019

Trường Đại học Bách Khoa thông báo một số nội dung quan trọng liên quan đến khóa mới 2019 như sau:

  1. Thông báo các mốc thời gian quan trọng dành cho sinh viên khóa 2019
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2. Thông báo các khoản thu đầu năm đối với sinh viên khóa 2019

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa