Thông báo đăng ký Thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 năm 2019

Khoa thông báo đến toàn thể Sinh viên Thông báo của Phòng Công tác sinh viên về việc đăng ký ôn thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 31 năm 2019. Toàn văn thông báo như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Trong năm 2018, sinh viên khoa XDCĐ đã đạt nhiều thành tích trong kỳ thi Olympic này và đã được khoa khen thưởng, xét tặng các học bổng khuyến học… Vậy khoa khuyến khích và mong muốn sinh viên tích cực tham gia sân chơi bổ ích này trong năm 2019.

Ban chủ nhiệm khoa