29 C
Turan

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/nhcauz7o/public_html/wp-content/plugins/google-document-embedder/gviewer.php on line 230
HomeThông báo giáo vụSinh viên bổ sung gấp hồ sơ lưu đồ án tốt nghiệp

Sinh viên bổ sung gấp hồ sơ lưu đồ án tốt nghiệp

Nhà trường yêu cầu sinh viên vừa Đồ án tốt nghiệp HK1/2017-2018 bổ sung gấp hồ sơ lưu đồ án tốt nghiệp. Mọi việc chậm trễ, sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Danh sách thống kê như sau:

Download (PDF, Unknown)

GVK

latest articles

explore more