29 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo họp khoa 11/11/2013

Thông báo họp khoa 11/11/2013

Kính mời toàn thể cán bộ CCVC khoa Xây dựng Cầu đường tham dự buổi họp khoa vào ngày 11/11/2013 (thứ Hai).
Thời gian: Bắt đầu cuộc họp từ 8h30
Địa điểm: Phòng họp khoa (A317)
Nội dung:

  • Thông báo các nội dung công tác đã thực hiện và triển khai công việc trong thời gian tới;
  • Xét nâng lương trước thời hạn;
  • Góp ý dự thảo quy chế làm việc đối với giảng viên có hợp đồng làm việc dưới 3 năm;
  • Tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

latest articles

explore more