Thông báo xét tuyển NCS đợt 2 năm 2018 khóa 38 ngành KT XD CTGT

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 trong đó có ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông gồm 5 chỉ tiêu.

Chi tiết xem thông báo đính kèm:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Ban chủ nhiệm khoa