Thông tin 10 suất học bổng thạc sỹ và 10 suất học bổng tiến sỹ từ chính phủ Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản cấp 10 suất học bổng thạc sỹ và 10 suất học bổng tiến sỹ.

Hạn cuối đăng ký học bổng đến ngày 9 tháng 10 năm 2015. Các thông chi tiết ứng viên xem tại đường dẫn và thông tin bên dưới:

Application Procedure and Details:

http://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/intl_grad_course.html

All correspondence should be made to:

Division of International Affairs,

Nagaoka University of Technology,

1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata, 940-2188 JAPAN

Phone: +81-258-47-9238

Fax: +81-258-47-9283

Email: ryugaku@jcom.nagaokaut.ac.jp