Thông tin tuyển dụng kỹ sư thiết kế, tư vấn giám sát 2016

  1. KỸ SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:
  • Địa điểm Quảng Bình
  • Công việc: tư vấn thiết kế
  • Liên hệ: Anh Trị: 0905185986
  1. KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH CẦU:
  • Địa điểm Đăk Lăk
  • Công việc: tư vấn giám sát
  • Liên hệ: Anh Hùng: 0983378580

Người đăng: GV. ThS. Nguyễn Thanh Cường (0905169915)