29 C
Turan
HomeThông tin việc làmThông tin tuyển dụng kỹ sư thiết kế, tư vấn giám sát...

Thông tin tuyển dụng kỹ sư thiết kế, tư vấn giám sát 2016

  1. KỸ SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:
  • Địa điểm Quảng Bình
  • Công việc: tư vấn thiết kế
  • Liên hệ: Anh Trị: 0905185986
  1. KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH CẦU:
  • Địa điểm Đăk Lăk
  • Công việc: tư vấn giám sát
  • Liên hệ: Anh Hùng: 0983378580

Người đăng: GV. ThS. Nguyễn Thanh Cường (0905169915)

latest articles

explore more