Thông tin tuyển dụng kỹ sư xây dựng cầu đường, vật liệu xây dựng, cơ sở hạ tầng tháng 5 năm 2023

Trang thông tin việc làm của Khoa: https://cauduongbkdn.dut.udn.vn/category/thong-tin-viec-lam/

Thông tin việc làm (cập nhật liên tục và sắp xếp từ mới đến cũ):

11/5/2023: Thông báo tuyển dụng Thí nghiệm viên Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Hợp Long (Quảng Ngãi):

9/5/2023: Thông tin tuyển dụng Công ty CP TVXD và Đầu tư Trường Định:

————————————————————————

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Tổ truyền thông tuyển sinh Khoa XDCĐ