Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng năm 2023

Chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng dự kiến tuyển sinh năm 2023 với thông tin chính như sau:

  1. Giới thiệu chung:

Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng (BIM&Al) thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng vốn là các nội dung hết sức cơ bản của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Tại Việt Nam, Chính phủ, Bộ xây dựng cũng đã có các chủ trương, chính sách, văn bản pháp lý cho việc sử dụng BIM trong quản lý dự án, vận hành công trình hạ tầng, xây dựng. Chương trình đào tạo chuyên ngành BIM&Al sẽ đào tạo sinh viên các kiến thức, kỹ năng liên quan đến kỹ thuật xây dựng cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin để mô hình hóa dự án xây dựng trên máy tính. Dựa vào đó, các thành phần liên quan đến dự án có thể thực hiện các công việc chuyên môn từ thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Về trí tuệ nhân tạo, chương trình sẽ giúp kỹ sư sử dụng các mô hình để khảo sát thông tin, xử lý số liệu, tổ chức quản lý giải quyết các công việc phức tạp về xây dựng một cách hiệu quả.

2. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo:

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 tích hợp Cử nhân – Kỹ sư tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong Xây dựng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:

  1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật, mô hình thông tin công trình và trí tuệ nhân tạo trong phân tích, thiết kế, thi công, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công trình giao thông.
  2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp và ứng xử nghề nghiệp chuyên nghiệp.
  3. Có đạo đức và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
  4. Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo; có khả năng giao tiếp hiệu quả; có kỹ năng truyền đạt tri thức.
  5. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, đạt trình độ TOEIC 600 hoặc tương đương.
  6. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
  7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý, quản trị, nghiên cứu cải tiến và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công trình giao thông phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

3. Cơ hội việc làm:

Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ đảm nhận các công việc liên quan đến ứng dụng Mô hình thông tin (BIM), ứng dụng TRí tuệ nhân tạo (Al) trong các đơn vị sau:
– Các đơn vị tư vấn, thiết kế công trình xây dựng
– Các đơn vị thi công công trình xây dựng
– Các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm định công trình xây dựng
– Phòng thí nghiệm xây dựng
– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các cấp
– Sở ban ngành trong lĩnh vực xây dựng
– Phòng, ban quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý và quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, …
– Viện nghiên cứu, trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học
– Các đơn vị tư vấn, giám sát, kiểm định, thi công các công trình xây dựng liên doanh với nước ngoài và của nước ngoài.

Đặc biệt người tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty tập đoàn trong và nước chuyên về BIM.

Để biết chính xác, tư vấn kịp thời về Tuyển sinh, kính mời Phụ huynh, Học sinh theo dõi thông tin và liên lạc qua các địa chỉ sau:

Phụ trách CTĐT