Tuyển chọn sinh viên tham gia đào tạo sỹ quan dự bị

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nam tham gia đào tạo sỹ quan dự bị năm 2017.

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tại VPK

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)