Tuyển sinh thạc sĩ khóa K44

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo tuyển sinh thạc sĩ khóa K44, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mã số: 8580205, chỉ tiêu: 60).

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển cho định hướng Nghiên cứu và Ứng dụng tại địa chỉ http://dangkytuyensinh.dut.udn.vn/Home.

Thời gian đào tạo: 2 năm, đào tạo tại chỗ kết hợp trực tuyến

Học phí: 29.000.000 đồng/học viên/năm học

Ngành phù hợp (không học bổ sung kiến thức):

 • Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông;
 • Xây dựng Cầu đường;
 • Xây dựng Cầu đường bộ;
 • Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông.

Ngành học gần (học bổ sung kiến thức):

 • Công nghệ kỹ thuật kiến trúc;
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng;
 • Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;
 • Kiến trúc;
 • Quy hoạch vùng và đô thị;
 • Kiến trúc đô thị;
 • Quản lý đô thị và công trình;
 • Kỹ thuật xây dựng;
 • Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ;
 • Kỹ thuật xây dựng công trình biển;
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;
 • Địa kỹ thuật xây dựng;
 • Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Kỹ thuật cấp thoát nước;
 • Kinh tế xây dựng;
 • Quản lý xây dựng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TS. Cao Văn Lâm, Trưởng khoa, 0789479888 (zalo)
 • TS. Phan Hoàng Nam, Phó trưởng khoa, 0931225799 (zalo)